top of page

Förskolan

Visan startades 1991 av ett gäng entusiastiska föräldrar som med en gemensam vilja och aktiv föräldramedverkan ville bidra till barnens trygghet och utveckling.

Visan finns i Klingsberg på Schalegatan 10, med närhet till både Vrinneviskogen och centrum med Norrköpings kulturutbud och parker. Lokalen ligger mellan två hyreshus och har en mycket fin bakgård med en lekplats och ett stort grönområde. Vi har en barngrupp på ca 23 barn i åldrarna ett till fem år.

Föreningen

Visan drivs av föräldrarna som en ekonomisk förening utan vinstsyfte. Föräldrarna innehar styrelseposter samt andra förtroendeuppdrag i föreningen. Dessutom anordnas fixardagar och storstädningar på höst och vår.  Gemensamma föreningsmöten äger rum var sjätte vecka och föräldramöten en gång per termin.

 

Det råder öppen och enkel kommunikation mellan föräldrar och personal. Vi ordnar även gemensamma utflykter och fester.

Fam Willner-Lindahl

“Visan har gett våra barn en trygg, rolig och stimulerande vardag som vi fått förmånen att vara med och dela. Alla barn blir sedda och för all barn finns det alltid en famn att krypa upp i."

Anne

"En stor fördel med Visan är att det varje morgon finns någon som möter våra barn med ett -Hej! Vad roligt att se DIG! Vi föräldrar får hjälp att skapa trygga barn som vågar och får vara sig själva."

Johan

“Om alla barn kunde få den trygghet och omsorg ni ger så skulle världen vara en bättre plats!”

Emma

“Att mötas av doften av nybakat bröd och vetskap om att barnen får i sig mat lagad från grunden av världens bästa kock gör både kroppen & knoppen glad! Alla älskar Saras mat, stora och små.”

bottom of page