top of page
Barn lekar ute

En dag pa visan

07:45 Frukost

08:15 Lek, skapande och utforskande ute eller inne

09:15 Samling med frukt & sångstund 

09:30 Undervisning, gruppaktivitet, skapande, rörelselek, utflykt eller utelek

11:20 Lunch
12:00 Sovstund, läsvila eller massage

13:00 Lek, skapande, utforskande och undervisning ute eller inne

14:30 Mellanmål

15:00 Lek, skapande och utforskande ute eller inne

Var pedagogik

Personalen ansvarar för pedagogiken och planerar verksamheten utifrån läroplanens olika delar, barnens behov och intressen. Barnen delas oftast in i mindre grupper och har undervisning i samlingar, projekt, språk, matematik, naturvetenskap, teknik, musik och rörelse. Leken är mycket viktig och barnen får tid och förutsättningar för lek både inomhus och utomhus. Vi går ofta till skogen för att undersöka naturen, leka och bygga kojor. Vi ser till att barnen rör sig mycket genom att ha rörelselek på Visan och i gympasalen, dansa och köra miniröris.

 

Vi lägger stor vikt vid det sociala samspelet och jobbar på olika sätt med att respektera och uppmuntra olikheter, ta ansvar och visa hänsyn. En kärleksfull omsorg och omvårdnad genomsyrar dagen för barnen på Visan. Vår ambition är att bygga trygga barn som klarar sig väl i livet!

Maten

Maten på Visan är en viktig del av vår verksamhet. Vår kock tillagar maten på plats i köket som är centralt i förskolan. Maten är näringsrik, varierad och av hög kvalitet. Måltiden intas i en lugn och trivsam miljö, vilket ger en övning i social samvaro samt skapar glädje och nyfikenhet inför maten och måltiden som sådan.

Vi strävar efter att en stor del av våra livsmedel ska vara lokal- och närproducerade samt ekologiska. Vi väljer råvaror efter säsong och tillgång. Vi använder hel- och halvfabrikat i så liten utsträckning som möjligt. Frukt serveras dagligen under en gemensam fruktstund.

På Visan eftersträvar vi att följa Norrköpings kommuns kostlinje S.M.A.R.T. matkoncept. Detta innebär att vi prioriterar vegetabilier, minskar andelen "tomma kalorier", ökar andelen ekologiskt, väljer rätt kött och grönsaker samt är transportsnåla.

bottom of page